Działamy głównie w województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim, małopolskim, świętokrzyskim, łódzkim, śląskim, podkarpackim, mazowieckim, ale dysponujemy zasięgiem na całą Polskę.

     510 601 439

     882 038 483


Czym jest klasyfikacja EUROP i jak wpływa na handel bydłem?

EUROP to klasyfikacja tusz wołowych i wieprzowych, która została stworzona w celu zapewniania uczciwej zapłaty producentom, którzy dostarczają zwierzęta do ubojni. Pozwala rzetelnie ocenić jakość zwierząt na postawie ich masy, ale przede wszystkim określa właściwe ceny tusz wołowych i wieprzowych w notowaniach na terenie całej Unii Europejskiej.  Klasyfikacja EUROP ułatwia funkcjonowanie rynku tusz według jednolitych, wspólnych zasad handlu wewnątrzkrajowego i międzynarodowego.

Szczegóły klasyfikacji EUROP

Klasyfikacja EUROP obejmuje tusze dojrzałego bydła mającego więcej niż 12 miesięcy i o masę ciała powyżej 300 kilogramów. Tusze zostały podzielone na takie kategorie jak:

  • kategoria A, w skład której wchodzą tusze nie kastrowanych młodych samców w wieku od 12 miesięcy do 24 miesięcy,
  • kategoria B, w skład której wchodzą tusze innych nie kastrowanych samców,
  • kategoria C, która obejmuje tusze kastrowanych samców w wieku od 12 miesięcy,
  • kategoria D, w skład które wchodzą tusze krów, które się cieliły,
  • kategoria E, która obejmuje tusze innych samic w wieku od 12 miesięcy-jałówek.
  • kategoria Z, której podlegają tusze cielęce w wieku od 8 miesięcy do poniżej 12 miesięcy.

Kto ma obowiązek klasyfikacji tusz?

Każda ubojnia oraz skup bydła działające na terenie Polski, które zgodnie z obowiązującymi przepisami ubiły 3900 sztuk tusz w całym roku, mają obowiązek stosowania klasyfikacji EUROP. Ponoszą one koszty związane z wykonaniem klasyfikacji oraz sprawują pieczę nad prawidłowym procesem klasyfikacji. Przyznaniem odpowiedniej kategorii zajmują się certyfikowani pracownicy rzeźni, którzy zdali egzamin przed odpowiednią instytucją - Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – JHARS. Klasyfikacja potwierdza wysoką jakość tusz wieprzowych lub wołowych, co ma niewątpliwe istotny wpływ na dalszą sprzedaż, również na rynki zagraniczne.