Działamy głównie w województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim, małopolskim, świętokrzyskim, łódzkim, śląskim, podkarpackim, mazowieckim, ale dysponujemy zasięgiem na całą Polskę.

     510 601 439

     882 038 483


Dobre praktyki w transporcie bydła

W 2017 roku Komisja Europejska we współpracy z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności opracowała treści i zalecenia, dotyczące poprawy dobrostanu zwierząt hodowlanych, w tym transportu bydła. W wyniku prowadzonych prac powstał „Przewodnik dobrych praktyk w transporcie bydła”.

Czym są i czemu służą dobre praktyki w przewozie bydła?

Opracowanie jednolitych, dostępnych dla wszystkich hodowców i skupów bydła, zaleceń w sprawie załadunku, transportu i rozładunku bydła, ma na celu poprawę ich dobrostanu, wprowadzeniu jednakowych dla wszystkich standardów traktowania zwierząt i podnoszeniu jakości przewozu bez narażania bydła na stres, urazy, infekcje i zdarzenia zagrażające ich życiu i zdrowiu.

Opracowane praktyki w zakresie prawidłowego traktowania zwierząt na czas transportu są szczególnie ważne w  czasie przewozu do skupu bydła i rzeźni. Dobrostan zwierząt powinien być zachowany do samego końca, bez względu na ich przeznaczenie. Zestresowane zwierzęta łatwiej chorują, są podatniejsze na infekcje i zakażenia, bywają apatyczne, nie chcą przyjmować pokarmu. To wszystko wpływa na ogólny stan zwierzęcia i jakość mięsa.

Co można znaleźć w dobrych praktykach przewozu bydła?

Dobre praktyki obejmują zalecenia, dotyczące zarówno załadunku i rozładunku zwierząt, jak i warunków przewozu na całej trasie. Określają one, jakie okoliczności transportowe mają wpływ na wydajność, produkcyjność i zyskowność zwierząt, np. niezalecany jest transport na długich dystansach, zwłaszcza w okresie letnim i podczas silnych mrozów. Zalecenia dotyczą transportu bydła w każdej fazie rozwojowej, określają planowanie postojów, dojenia, wskazują na wielkość niezbędnego miejsca dla bydła oraz utrzymanie ich w czystości. Przestrzeganie dobrych praktyk leży w interesie każdego hodowcy i skupu bydła.