Działamy głównie w województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim, małopolskim, świętokrzyskim, łódzkim, śląskim, podkarpackim, mazowieckim, ale dysponujemy zasięgiem na całą Polskę.

     510 601 439

     882 038 483


Formalności wymagane przy skupie bydła rzeźnego

Bydło jest obecnie głównym źródłem białka zwierzęcego spożywanego przez ludzi, dlatego jego chów jest najważniejszą gałęzią produkcji zwierzęcej. Z uboju zwierząt uzyskuje się mięso i tłuszcze stanowiące obok produkcji roślinnej główne źródło żywności w większości krajów świata. Uzupełnieniem są mleko, jaja i miód pozyskiwane z hodowli. O jakich formalnościach należy pamiętać przy skupie bydła rzeźnego?

Odbiorcy bydła rzeźnego

Właściciele bydła rzeźnego mogą sami zdecydować o wyborze odbiorcy. Hodowcy mogą skorzystać z usług profesjonalnych pośredników, którzy prowadzą skup obwoźny i pozyskane osobniki przekazują do zakładów mięsnych. Skup przeprowadzony tym systemem odbywa się zwykle według wagi żywej, pośrednik natomiast sprzedaje bydło do zakładów mięsnych według masy i klasy tusz. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość odbioru zwierząt bezpośrednio z gospodarstwa. Ich transport odbywa się specjalistycznymi pojazdami, przystosowanymi do przewozu zwierząt. Kierowcy takich samochodów posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, gwarantują również bezpieczny i zgodny z przepisami przewóz bydła na sprzedaż. Inną formą skupu jest sprzedaż bydła bezpośrednio do zakładów mięsnych. Zakłady mięsne wówczas podpisują wieloletnie umowy kontraktacyjne z hodowcami bydła. Zaletą takiej współpracy jest stabilny i pewny zbyt oraz pewna i terminowa płatność. Rozliczenie za bydło sprzedawane jednym z tych dwóch sposobów może odbywać się na tzw. wagę żywca lub wagę poubojową, tj. na podstawie masy tusz i klasy tusz określanej w systemie EUROP.

Formalności w skupie bydła

Aby zapewnić prawidłowy nadzór nad obrotem zwierzętami, muszą być one identyfikowalne co do miejsca swojego pochodzenia. Zasady prawidłowej identyfikacji zwierząt poszczególnych gatunków określono w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Bydło znakuje się przed opuszczeniem przez zwierzę siedziby stada, w której się urodziło, poprzez umieszczenie na obu małżowinach usznych kolczyków zawierających kod identyfikacyjny. Podmiot prowadzący działalność w zakresie skupu zwierząt musi prowadzić dokumentację, która dotyczy zwierząt będących przedmiotem działalności. Dokumentacja ta zawiera imię i nazwisko lub nazwę posiadacza zwierząt, od którego zwierzęta zostały nabyte, datę nabycia lub zbycia zwierząt, ich liczbę, numer identyfikacyjny każdego z nich oraz numer świadectwa zdrowia lub dokumentu identyfikacyjnego. Przedsiębiorstwa specjalizujące się w skupie bydła rzeźnego zajmują się zwykle przeprowadzeniem niezbędnych formalności przy skupie, takich jak wyrejestrowanie zwierzęciawykonanie niezbędnych badań weterynaryjnych.