Działamy głównie w województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim, małopolskim, świętokrzyskim, łódzkim, śląskim, podkarpackim, mazowieckim, ale dysponujemy zasięgiem na całą Polskę.

     510 601 439

     882 038 483


Jak wykorzystuje się odpady z uboju bydła rzeźnego?

Odpady z uboju bydła rzeźnego stanowią istotny problem dla przemysłu mięsnego. Ich odpowiednie zagospodarowanie może przyczynić się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko oraz stworzenia wartościowych produktów.

Produkcja biogazu z odpadów ubojowych

Jednym z najbardziej efektywnych sposobów wykorzystania odpadów z uboju ze skupów bydła jest produkcja biogazu. Proces ten polega na fermentacji metanowej, podczas której bakterie beztlenowe rozkładają substancje organiczne zawarte w odpadach. W wyniku tego procesu powstaje biogaz, który składa się głównie z metanu i dwutlenku węgla. Biogaz może być następnie wykorzystany jako źródło energii do produkcji ciepła i energii elektrycznej. Wykorzystanie biogazu jako źródła energii ma wiele zalet. Po pierwsze, jest to odnawialne źródło energii, które nie wpływa negatywnie na środowisko. Po drugie, proces fermentacji metanowej pozwala na zmniejszenie ilości odpadów organicznych, które są trudne do zagospodarowania w inny sposób.

Odżywki dla roślin i pasz dla zwierząt

Innym obszarem wykorzystania odpadów z uboju bydła rzeźnego jest produkcja odżywek dla roślin i pasz dla zwierząt. Odpady te mogą być przetwarzane na wysokiej jakości białko oraz tłuszcze, które mogą być wykorzystane jako składniki pasz dla zwierząt hodowlanych. Ponadto, niektóre odpady, takie jak kości czy rogówka, mogą być przetwarzane na mączkę kostną lub mączkę rogową, które są bogate w fosfor i wapń - ważne składniki mineralne niezbędne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Wykorzystanie odpadów ubojowych ze skupów bydła do produkcji odżywek dla roślin i pasz dla zwierząt ma również korzyści środowiskowe. Po pierwsze, przetwarzanie tych odpadów na wartościowe produkty pozwala na zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska. Po drugie, stosowanie odżywek z odpadów ubojowych może zastąpić część nawozów mineralnych, których produkcja i stosowanie mają negatywny wpływ na środowisko.