Działamy głównie w województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim, małopolskim, świętokrzyskim, łódzkim, śląskim, podkarpackim, mazowieckim, ale dysponujemy zasięgiem na całą Polskę.

     510 601 439

     882 038 483


Jak zwiększyć rentowność hodowli bydła rzeźnego?

W dzisiejszych czasach hodowla bydła rzeźnego staje się coraz bardziej konkurencyjna. Dlatego warto zastanowić się nad optymalizacją procesów hodowlanych, aby zwiększyć rentowność swojej działalności.

Wybór odpowiedniej rasy bydła

Wybór odpowiedniej rasy bydła jest jednym z kluczowych czynników wpływających na rentowność hodowli. Różne rasy charakteryzują się bowiem odmiennymi cechami, takimi jak szybkość wzrostu, wydajność mięsna czy odporność na choroby. W Polsce w skupach bydła szczególnie popularne są rasy takie jak limousine, charolaise czy hereford. Warto jednak dokładnie przeanalizować potrzeby swojej hodowli oraz warunki środowiskowe, w których będzie się ona rozwijać, aby wybrać rasę najlepiej odpowiadającą tym wymaganiom. Należy również pamiętać o możliwości skorzystania ze wsparcia finansowego w ramach programów unijnych, które mogą ułatwić zakup bydła hodowlanego i przyczynić się do zwiększenia rentowności działalności.

Optymalizacja żywienia i warunków bytowania

Odpowiednie żywienie oraz warunki bytowania mają kluczowe znaczenie dla zdrowia i kondycji zwierząt, a tym samym wpływają na jakość mięsa oraz efektywność hodowli oraz skupów bydła. Warto zainwestować w wysokiej jakości pasze, które dostarczą bydlęciu niezbędnych składników odżywczych, takich jak białko, witaminy czy minerały. Dobrze dobrana dieta pozwoli zwierzętom szybciej przybierać na wadze, co z kolei przełoży się na korzystniejsze wyniki finansowe przy skupie bydła. Podobnie ważne są odpowiednie warunki bytowania zwierząt. Należy zapewnić im dostęp do świeżego powietrza, odpowiedniej ilości światła oraz miejsca do odpoczynku. W przypadku hodowli na otwartym terenie warto zainwestować w budowę zadaszeń czy altan chroniących przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Wszystko to przyczyni się do poprawy samopoczucia zwierząt, a tym samym wpłynie na jakość mięsa oraz rentowność hodowli.