Działamy głównie w województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim, małopolskim, świętokrzyskim, łódzkim, śląskim, podkarpackim, mazowieckim, ale dysponujemy zasięgiem na całą Polskę.

     510 601 439

     882 038 483


Kiedy skup może odmówić przyjęcia bydła?

Hodowla bydła jest ważnym elementem gospodarki, ponieważ, obok trzody chlewnej, stanowi źródło mięsa, które kolejno trafia ze skupu Anto-Leo na stół polskiej rodziny. Jednak sama hodowla obarczona jest wieloma przepisami prawnymi, których zadaniem jest chronić jakość życia zwierzęcia, póki nie trafi do ubojni.

 

Ujmują one między innymi takie warunki jak dostęp do świeżego powietrza, który w pomieszczeniach zamkniętych, dla krowy musi wynosić minimum 90 metrów sześciennych na godzinę dla jednej sztuki, a w okresie letnim minimum 350 metrów sześciennych. Co związane jest z wymogiem ograniczającym zanieczyszczenia w pomieszczeniu, w postaci np. amoniaku obecnego w powietrzu. W strefie przebywania zwierząt minimalna temperatura, którą dopuszczają przepisy, wynosi dla krowy 6 stopni. Zapewniony musi być również odpowiedni dostęp do światła dziennego wynoszący minimum 20 lumenów. Przepisy regulują także wielkość stanowisk, legowisk oraz kojców grupowych, bez wydzielonych stanowisk, co zapewnia minimalną swobodę ruchu.  Szerzej o wymogach związanych z danym gatunkiem można przeczytać w odpowiednich dokumentach. Trzeba też zadbać o rodzaj posadzki, i kontrolować stan techniczny wszystkich urządzeń, które są w oborze. Należy również dbać o warunki sanitarno-bytowe, w tym szczególnie o czystość, a także dostęp do pasz, bydło karmione musi być 2 razy dziennie, i wody, do której dostęp powinien być nieograniczony. Urządzenia do karmienia i pojenia muszą spełniać wymogi sanitarno-higieniczne. Oprócz tego bydło musi być pod stałą kontrolą weterynaryjną, która zapewnia wsparcie ogólne oraz w sytuacjach związanych choćby z porodem. Obowiązkowe jest również rejestrowanie bydła, każdej sztuki, w powiatowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która danym numerem jest kolczykowana. Wszystko to ma na celu zarówno zapewnienie godnych warunków bydłu, jak i również dopuszczenie na rynek mięsa sprawdzonego.

Odmowa skupu bydła

Skup bydła ma za zadanie odbierać od hodowcy żywca zwierzęta, które ten im dostarcza. Jednak są sytuacje, w których bydło może nie zostać przyjęte do skupu, o czym należy pamiętać. Oczywistą sytuacją, w której skup może odmówić przyjęcia bydła, jest brak oznakowania. Oznacza to, że dana sztuka nie była zarejestrowana, a więc jednocześnie pochodzić może z nielegalnej hodowli, w której zwierzęta nie były badane, a więc istnieje ryzyko, że mięso nie jest zdrowe. Żaden skup nie chce, aby pod jego marką, na stole znalazło się chore mięso, wątpliwej jakości. Skup ma prawo odmówić przyjęcia bydła, które wygląda na chore, nawet mimo jego rejestracji. Wówczas zwierzę musi zostać poddane dodatkowemu badaniu weterynaryjnemu, nim trafi do ponownej próby sprzedaży. Skup może odmówić przyjęcia bydła, gdy w dokumentach danej sztuki bydła znajdują się nieścisłości. Odmowa przysługuje także, w przypadku dostrzeżenia, że bydło było torturowane i znęcano się nad nim – gdy zwierze jest wychudzone, na widoczne rany, gdy jest odwodnione. Pamiętać należy, że bydło należy traktować dobrze, z szacunkiem. A odmowa przyjęcia danej krowy w skupie wiąże się również z koniecznością wezwania odpowiednich służb, w przypadku wykrycia nieprawidłowości.