Działamy głównie w województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim, małopolskim, świętokrzyskim, łódzkim, śląskim, podkarpackim, mazowieckim, ale dysponujemy zasięgiem na całą Polskę.

     510 601 439

     882 038 483


Obrót bykami rzeźnymi w Polsce od podszewki

Obrót bykami rzeźnymi w Polsce jest oceniany bardzo wysoko w związku przede wszystkim z jakością mięsa oraz jego walorami smakowymi. Warto wiedzieć jak handel bydłem funkcjonuje w Polsce.

Skup bydła w Polsce

Handel bykami rzeźnymi, jeśli chodzi o polskie bydło, jest bardzo ważnym z punktu widzenia branży w związku z tym, że mięso jest najwyższej jakości, co znajduje uznanie na świecie. Jest to skutek odpowiednich hodowli, w których o zwierzęta się dba, a całe gospodarstwa prowadzi w sposób ekologiczny. Gdy rolnik dokłada wszelkich starań, aby jego zwierzęta wzrastały w spokoju, wówczas może być pewien, że otrzyma jak najwyższą zapłatę w punkcie ich odbioru. Jednym z nich jest firma Anto-Leo, która realizuje skup bydła, kierując się najlepszymi praktykami. Dzięki temu oferuje swoim klientom uczciwą zapłatę, a odbiorcom mięso najwyższej jakości. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości, związanych np. z podejrzeniem znęcania się nad zwierzętami wzywany jest weterynarz oraz policja. W odpowiednich punktach skupu przyjmowane są jedynie te byki, które mają pełną kartotekę weterynaryjną.

Zmiany w przepisach

Od 1 czerwca 2022 roku, jeśli chodzi o obrót bydłem rzeźnym, wchodzi kilka istotnych zmian. Jedną z nich jest umożliwienie dokonania uboju byka, do 12 miesięcy życia na własny użytek. Na mocy zmian odsadek poddany ubojowi na użytek rolnika, będzie mógł mieć nawet 400 kg. Kolejną ważną zmianą, która ułatwi szybką weryfikację leczenia poszczególnych zwierzą oraz obrót lekami, będzie wprowadzenie elektronicznej książki leczenia zwierząt. Znacząco ułatwi ona zarządzanie gospodarstwem. Trzecią kwestią będzie określenie przywozowych wymagań weterynaryjnych, jeśli nie zrobi tego w przepisach Unia Europejska. Na ich mocy, tego rodzaju produkty będą mogły zostać dopuszczone do obrotu jedynie na terenie Polski. Ostatecznie więc wiele zmieni się in plus, ponieważ całość procesu zostanie usprawniona. To ograniczy biurokrację oraz ułatwi obrót bykami rzeźnymi.