Działamy głównie w województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim, małopolskim, świętokrzyskim, łódzkim, śląskim, podkarpackim, mazowieckim, ale dysponujemy zasięgiem na całą Polskę.

     510 601 439

     882 038 483


Rodzaje bydła rzeźnego

W Polsce wzrasta liczba gospodarstw, które przebranżawiają się z uprawy ziemi na hodowlę bydła. Chcąc czerpać odpowiednio wysokie dochody z prowadzonej działalności rolnej, należy dokonać właściwego wyboru rasy bydła, w której będzie specjalizowało się gospodarstwo. Z jakimi rodzajami hodowli bydła w kraju mamy do czynienia? Jaki rodzaj bydła rzeźnego opłaca się w hodowli?

Czym jest bydło domowe?

Bydłem domowym nazywa się udomowiony podgatunek tura europejskiego, które początkowo użytkowane było na mięso, a wraz z rozwojem cywilizacji również jako siła robocza. Hodowla dla mleka rozpoczęła się około 1000 lat p.n.e. Dziś bydło chowane jest ze względu na 3 typy użytkowe: mleczny, mięsny i kombinowany.

Bydło typu mlecznego – ma określoną budowę ciała, a mianowicie: trójkątny kształt pogłębiający się ku tyłowi, szlachetna i delikatna budowa ciała, płaska klatka piersiowa, skośnie ustawione żebra i duże odstępy między nimi. Zwierzęta w tym typie hodowlanym wyróżniają się dobrze rozbudowaną partia zadu, mocnymi kończynami, wydłużoną głową i szyją, skórą cienką i elastyczną i słabym umięśnieniem. U samic obserwuje się dobrze rozwinięte wymię. W typie mięsnym, czyli tzw. bydle rzeźnym postura bydła ma kształt zbliżony do prostokąta. Czyli, charakteryzuje je krótka, szeroka i głęboka klatka piersiowa, żebra wypukłe, ustawione prawie prostopadle względem kręgosłupa. Głowa jest krótka i mała, szyja szeroka, mocno umięśniona. Skóra bydła typu rzeźnego jest gruba, gąbczasta, ze słabym porostem włosów. U samic słabo rozwinięte wymię. Typ kombinowany to typ mięsno-mleczny albo mleczno-mięsny i odpowiednio łączy cechy anatomiczne bydła każdego z głównych typów.

Jaką rasę bydła rzeźnego wybrać?

Bydło mięsne jest tańsze w hodowli, nie wymaga rozbudowanego zaplecza technicznego jak w przypadku chowu mlecznego, a wysokość dotacji rządowych dodatkowo zachęca do inwestowania w nie. Z punktu widzenia hodowcy istotną sprawą - poza określeniem typu hodowli, jest dobranie odpowiedniej rasy zwierząt. To ona determinować będzie klasę mięsa, a także odpowiedniej jakości przekazywane cechy potomstwu. Biorąc pod uwagę bydło hodowlane, wyróżnia się aż 790 ras, z czego w Polsce wśród ras „mięsnych” dominują Angus, Blonde d'Aquitaine, Charolaise, Hereford, Limousine, Piemontese, Simental. Jeśli chodzi procentowy udział w całości hodowanych ras, prym wiodą trzy z nich. Liderem wśród ras rzeźnych jest rasa Limousine, której udział przekracza 70% hodowli, następnie są Charolaise i Hereford.

Czym charakteryzuje się Limousine?

Jest to rasa wywodząca się z Francji. Może być hodowlana zarówno w systemie intensywnym (w budynkach inwentarskich), jak i ekstensywnym (na pastwiskach). Na uwagę zasługuje również ich rozmiar. Krowy osiągają masę ciała w granicach 650-800 kg przy wzroście ok. 135 cm, a buhaje 1000-1200 kg przy wysokości w kłębie 145 cm. Są to zwierzęta o charakterystycznym jednolitym czerwonobrunatnym ubarwieniu z jasną obwódką wokół śluzawicy i oczu. Rasa ta jest łatwa w chowie. Poza dużymi rozmiarem charakteryzuje się imponującym umięśnieniem, wysokimi walorami kulinarnymi (chude mięso) i przede wszystkim zdolnością przystosowania się do różnych warunków hodowlanych. Odporność na choroby, duża żywotność cieląt również skłania hodowców do wybrania tej rasy. Wydajność rzeźna buhajków opasowych osiąga wartość 67,5%. Należy ona do tzw. ras wcześnie dojrzewających. Pierwsze wycielenia następują w 30 miesiącu życia jałówki, w przypadku Hereford wycielenie jest dopiero w 36 miesiącu życia.