Działamy głównie w województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim, małopolskim, świętokrzyskim, łódzkim, śląskim, podkarpackim, mazowieckim, ale dysponujemy zasięgiem na całą Polskę.

     510 601 439

     882 038 483


Sprzedaż mięsa wołowego dla klientów biznesowych - normy i standardy

Mięso wołowe jest jednym z najbardziej cenionych i pożądanych produktów spożywczych na rynku. Jego wysoka jakość i walory odżywcze sprawiają, że jest ono chętnie wybierane przez konsumentów indywidualnych oraz klientów biznesowych, takich jak restauracje, hotele czy sklepy.

Jakie normy i standardy muszą być przestrzegane w sprzedaży mięsa wołowego ze skupu bydła rzeźnego?

Sprzedaż mięsa wołowego ze skupu bydła rzeźnego podlega wielu przepisom i regulacjom, które mają na celu zapewnienie jakości, higieny, bezpieczeństwa żywności oraz dobrostanu zwierząt. Niektóre z nich to:

  • ustawa o ochronie zwierząt – określa warunki utrzymania, transportu i uboju zwierząt oraz zakazuje stosowania praktyk okrutnych lub niehumanitarnych;
  • ustawa o weterynarii – reguluje kwestie związane z nadzorem weterynaryjnym nad produkcją i obrotem zwierzętami oraz produktami pochodzenia zwierzęcego;
  • ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia – wprowadza system kontroli jakości żywności oraz wymogi dotyczące jej oznakowania i etykietowania;
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny żywności pochodzenia zwierzęcego;
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt gatunku bydlęcego oraz etykietowania mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego.

Normy i standardy prawne i żywieniowe są niezbędne dla zapewnienia wysokiej jakości mięsa wołowego ze skupu bydła rzeźnego oraz ochrony zdrowia i interesów konsumentów. Dzięki nim można uniknąć ryzyka związanego z chorobami zwierzęcymi, skażeniami mikrobiologicznymi lub chemicznymi, fałszerstwami lub oszustwami.

Normy i standardy prawne i żywieniowe regulują również kwestie związane z etyką i odpowiedzialnością społeczną w produkcji mięsa wołowego, a także są gwarancją smaku i wartości odżywczych mięsa wołowego ze skupu bydła rzeźnego oraz jego bezpieczeństwa i zaufania.