Działamy głównie w województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim, małopolskim, świętokrzyskim, łódzkim, śląskim, podkarpackim, mazowieckim, ale dysponujemy zasięgiem na całą Polskę.

     510 601 439

     882 038 483


Zasady rozliczania bydła w WBC

Hodowla świń odbywa się przede wszystkim w celu sprzedaży tuczników z zyskiem. WBC jest jedną z podstawowych obecnie metod stosowanych przy rozliczeniach z hodowcami. Bierze się w niej pod uwagę wagę zwierzęcia już po uboju i na jej podstawie oraz klasy otrzymanego mięsa wypłaca się określone wynagrodzenie. Pozwala to na obliczenie rzeczywistej wartości sprzedawanego zwierzęcia.

Czy w WBC zastosowanie mają określone zasady?

Sprzedaż mięsa z hodowli wiąże się z różnymi wahaniami cen, w związku z czym hodowcy chętnie wybierają rozwiązania dla siebie najkorzystniejsze. WBC za takie się właśnie uznaje. Jedną z głównych zasad jest to, że zwierze ważone jest już po uboju, jednak nie może to mieć miejsca później niż godzinę po nim. W związku z tym można wywnioskować, że powinno być od razu zwarzone. Określana jest również klasa otrzymanego mięsa i na podstawie obowiązujących przeliczników hodowca otrzymuje odpowiednie wynagrodzenie. 

Skale mięsności i masy WBC są różnie stosowane w zakładach ubojowych, więc dokładne zestawienie tego, jakie można uzyskać dodatki czy potrącenia jest niemożliwe. Wskazuje się, że najbardziej opłacalne jest utrzymywanie tuczników do osiągnięcia masy pomiędzy 75 a 100 kg masy wbc oraz mięsności na poziomie przekraczającym 56%. Osiągnięcie optymalnej masy wbc, zależnie od wydajności poubojowej, możliwe jest zwykle przy sprzedaży tuczników o masie 90-125 kg.

Co warto wiedzieć?

Widoczny jest obecnie trend w zakładach mięsnych do zwiększania masy ubijanych tuczników. Jednak producenci zdecydowanie chętniej sprzedawaliby lżejsze tuczniki, gdyż wymagają one krótszego czasu tuczu oraz łatwiejsze jest w ich przypadku uzyskanie wysokiej poubojowej mięsności. Metoda w odniesieniu do masy i mięsności jest obligatoryjna w większości zakładów ubojowych, szczególnie tych większych. Odpowiednia klasyfikacja mięsa ma ogromne znaczenie jeśli ma być ono przeznaczone na handel w Unii Europejskiej, gdzie musi spełniać określonej normy. Warto więc dobrze zapoznać się z zasadami obowiązującymi dla tej metody w wybranym zakładzie.